Forum Fundacji Husky Adopcje
forum miłośników i posiadaczy Siberian Husky

Informacje o Fundacji Husky Adopcje - FUNDACJA HUSKY ADOPCJE

Meg - 2012-08-25, 21:20
Temat postu: FUNDACJA HUSKY ADOPCJE
Szanowni Państwo,

Fundacja Pomocy Zwierzętom Husky Adopcje powstała z potrzeby niesienia pomocy skrzywdzonym i niechcianym zwierzętom, w szczególności psom rasy Siberian Husky i psom ras zaprzęgowych.

Zgodnie ze statutem, celami Fundacji są:

1. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania.
2. Działania na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach.
3. Bezpośrednia pomoc zwierzętom w potrzebie, w szczególności psom rasy Siberian Husky i psom ras zaprzęgowych.
4. Propagowanie adopcji zwierząt ze schronisk.
5. Uświadamianie i edukacja społeczeństwa w kwestiach bezdomności zwierząt oraz w zakresie znajomości i wymagań ras.
6. Szkolenie i poradnictwo w zakresie zachowań zwierząt stwarzających problemy.
7. Prowadzenie serwisu internetowego ułatwiającego znajdowanie nowych domów dla zwierząt w potrzebie.
8. Ograniczenie bezdomności zwierząt.
9. Przeciwdziałanie niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu rozmnażaniu zwierząt, oraz przeciwdziałaniu czerpaniu zysków kosztem zdrowia zwierząt.

Fundatorem Fundacji jest Pani Dorota Liszczak, która współtworzyła Serwis Adopcyjny Husky Adopcje.

Zarząd Fundacji:
Kinga Wasylewska - Prezes
Magdalena Szecówka - Zastępca Prezesa


Działalność Fundacji będzie opierać się na pracy charytatywnej – osoby pracujące w naszej organizacji nie będą pobierać wynagrodzenia za swoją pracę. Są miłośnikami rasy Siberian Husky oraz mają wieloletnie doświadczenie w pracy z rasą. Obecnie Fundacja nie będzie prowadzić działalności gospodarczej. Wszystkie swoje działania będziemy finansować z datków i darowizn pochodzących od ludzi, którym los skrzywdzonych zwierząt nie jest obojętny.

Fundacja została zarejestrowana pod numerem KRS: 0000434040 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy.

Fundacja uzyskała status OPP w dniu 10 grudnia 2014 roku.


REGON: 146325849
NIP: 1132860065


Osoby chętne nas wspomóc prosimy o kierowanie datków na nasze konto:
Fundacja Pomocy Zwierzętom Husky Adopcje
03-484 Warszawa
ul. Darwina 1A/2

mBank S.A.
15 1140 2004 0000 3102 7490 4446
Numer BIC: BREXPLPWMBK

tytuł: "Darowizna"

Zapraszamy na naszą oficjalną stronę http://huskyadopcje.org.

Kontakt do Prezesa Fundacji, w sprawach dotyczących działania Fundacji jak również w sprawach wolontariatu i adopcji wirtualnych:
e-mail: fundacja@huskyadopcje.org
telefon: 500 144 944

Jeżeli chcesz adoptować psa, napisz do nas:
e-mail: adopcje@huskyadopcje.org

Zaginął Ci pies? A może wiesz o psie, który potrzebuje pomocy? Skontaktuj się z nami:
e-mail: pomoc@huskyadopcje.org

Administracja strony i forum:
e-mail: admin@huskyadopcje.org
telefon: 535 890 622

Meg - 2014-08-09, 19:29

Zgodnie z art.12 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), każda fundacja ma coroczny obowiązek udostępnienia do publicznej wiadomości sprawozdania z działalności fundacji.
Wszyscy zainteresowani, a przede wszystkim Darczyńcy, dzięki którym organizacje mogą działać i pomagać podopiecznym, mają prawo wglądu do takich sprawozdań.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Husky Adopcje za rok 2015

Sprawozdanie finansowe Fundacji Husky Adopcje za rok 2014

Sprawozdanie finansowe Fundacji Husky Adopcje za rok 2013

Sprawozdanie finansowe Fundacji Husky Adopcje za rok 2012


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group